Handelingen

Woordweb

Nodig:

  • Wit papier
  • Liniaal
  • Potlood
  • Kleurtjes

Doen:

Teken de twee sterren na op het midden van een wit blaadje. Dit is de kern van je woordweb. Hierom heen ga je lijnen maken, zoals een lijn met sterrenbeelden, wetenschap, gevoel, geloof, gedichten, en wat je meer kunt bedenken. Je kunt wat bij elkaar hoort hetzelfde kleurtje geven voor de duidelijkheid.

Klaar? Leg hem even weg en denk na over wat je geschreven hebt. Wat vindt je zelf van wat je opgeschreven hebt? Denk na over wat jij zelf vindt van de betekenis van sterren.

Als je echt klaar bent, kun je hem inleveren bij je juf, je naam staat op de achterkant van het blad.

 

Begrijpend lezen

Nodig:

Doen:

Lees de tekst zorgvuldig en denk na over de boodschap van het verhaal. Bekijk de vragen en schrijf je eerste antwoorden op het kladblok. Bekijk de korte antwoorden eens, wat vindt je van je eigen antwoorden. Heb je dit geleerd of komt het uit je eigen hart. Kun je nog iets aanvullen of duidelijker maken? Probeer na te denken over je eigen gevoel.

Als je tevreden bent over je eigen gedachten en antwoorden, dan vul je ze in op het digitale formulier.

 

Gesprek

Nodig:

  • Kladblaadje
  • Pen of potlood
  • Groepjes

Doen:

Vooraf zijn de groepjes bepaald, zodat iedereen zich veilig genoeg voelt om in zijn groepje te praten over gedachten en gevoelens. Deze groepjes krijgen om beurten de ruimte om in een ander lokaal samen te zitten en te praten, het fijnste is als er een volwassene bij is.

Minimaal 1 dag vooraf krijg je de stelling, zodat je de tijd hebt om er over na te denken. Je denkt na over wat je over de stelling denkt, wat je erbij voelt, wat je jezelf afvraagt en welke vragen je zou kunnen stellen aan anderen.

Let op! Simpele antwoorden zoals leuk, grappig of mooi zijn niet voldoende, je moet goed uit kunnen leggen waarom je dat zo vindt of voelt. Schrijf de belangrijkste dingen op, zodat je niks vergeet.

Als je groepje aan de beurt is, leest de gespreksleider de stelling voor.

Hierna krijgt iedereen een beurt. Vertel eerst wat je denkt over de stelling, maar reageer nog niet op elkaar. Wanneer iedereen geweest is ga je vragen stellen aan elkaar, hierbij hou je rekening met elkaar. Laat elkaar uitpraten en toon respect, want iedereen heeft recht op zijn eigen mening en gevoel. Bij het beantwoorden van de vragen beschrijf je ook het gevoel wat het je geeft en de vragen die je erdoor krijgt. Maak samen een mooi gesprek en schrijf tussendoor kort op als je iets bijzonders hoort of als je geraakt wordt door iets wat de ander zegt. Dit kan fijn zijn of minder leuk zijn. Geef elkaar tot slot een compliment over iets wat je opviel. Wil je ook zeggen als iets pijn deed? Geef dan eerst een compliment, zeg kort wat en waarom het je pijn deed en sluit af met een compliment.

Ben je tot ontdekkingen gekomen die je graag met je juf of meester deelt, daar is uiteraard ruimte voor. Blijft niet met gevoelens zitten, maar praat erover.

 

Gedicht

Nodig:

  • Kladblok
  • Pen of potlood
  • Computer met Word

Doen:

Je weet nu veel over de wetenschappelijke, symbolische en gevoelswaarde van sterren. Door de opdrachten heb je zelf een mening gevormd over hoe jij over dingen denkt. Dit noemen we een levensvisie. Jouw levensvisie zal groter worden omdat je steeds meer dingen leert en meemaakt, ook kan het gebeuren dat je visie verandert door dat je zelf verandert door gebeurtenissen. Het uitbreiden en veranderen van jouw visie is niet erg, dit hoort bij het groeien en ontwikkelen naar een volwassene. Belangrijk is wel dat je altijd om hulp vraagt als je ergens zelf niet uitkomt, zeker in de puberteit kun je wel een sin de knoop komen met jezelf.

Hulp vragen is geen opgeven, maar een manier om verder te groeien.

Wat we geleerd hebben gaan we samen brengen in een gedicht. Dit hoeft niet per se een rijmend gedicht te zijn, het moet harmonieus zijn en vloeiend lezen. Harmonieus betekent dat het bij elkaar past, dat het één geheel vormt. Vloeiend dat het lekker leest.

Ideeën om het gedicht mee te starten zijn:

Mensen zijn als sterren….. of Sterren zijn als mensen……

Een eigen start mag ook. Wil je een titel? Bedenk deze dan pas als je gedicht klaar is, de titel sterren is uiteraard te simpel gedacht. Een boodschap in je gedicht of titel? Dat mag uiteraard.

Bedenk wel dat er minimaal 10 regels moeten zijn, maar laat je daarna leiden door je gevoel. We lezen in jouw gedicht terug wat jouw visie is.

Wanneer je na veel kladjes en strepen en overnieuw beginnen tevreden ben over je gedicht, dan kun je hem in Word typen. Zoek er een passend plaatje bij. Als je heel goed bent met plaatjes en tekst, dan kun je de tekst en plaatje door elkaar heen laten lopen, mits het leesbaar blijft.

Controleer de spelling nog een laatste keer voor je hem stuurt, lees hem eventueel hardop, zodat je ook de juiste lidwoorden en aanwijzend voornaamwoorden gebruikt.

Stuur hem daarna naar de juf of meester.