Beoordeling

Uiteraard wordt het werk beoordeeld,

niet alleen op het resultaat, maar ook het proces en werkhouding tellen mee.

  • Je toont een actieve luisterhouding tijdens de instructie.
  • Je voert de opdrachten serieus uit, toont inzet en stelt zo nodig vragen om het juiste te kunnen maken.
  • Tijdens de opdrachten die je zelfstandig uitvoert, heb je geen contact met klasgenoten.
  • Tijdens de gespreksopdracht toon je een goede luisterhouding, deel je je gedachten en toon je respect naar anderen.
  • Wat je inlevert heb je zelf nagekeken op goede zinnen.
  • Je geeft eerlijke antwoorden in elke opdracht, goed of fout bestaat niet, een visie is van jezelf.
  • Je levert alles op tijd in

Er wordt ook gekeken of je antwoorden van jezelf zijn, is het passend bij jou of staan er dure woorden en zinnen die van een ander kunnen zijn. Uit wat je geschreven hebt, kunnen we zien of je zomaar iets opgeschreven hebt of dat je echt nagedacht hebt.

Door goed na te denken en kladjes te gebruiken, heb je genoeg momenten waarop je terug leest wat je gemaakt hebt. Vraag anderen of ze begrijpen wat er staat en of ze gekke dingen zien. Dit kan ook bij de juf of meester.