Schooluniformen

Wanneer je een klas vertelt dat ze uitverkoren zijn om scholuniformen te ontwerpen die alle leerlingen op basisscholen en voortgezet onderwijs moeten gaan dragen vanaf 1 januari 2022 en de leerlingen geloven je, krijg je mooie dingen.

Op iedere school zou één klas mogen ontwerpen, waarna scholen hun keuze konden maken. Aanleiding hiervoor was de grote toename van zichtbare armoede en het pesten hierop. Meer zichtbare gelijkheid zou de kloof tussen arm en rijk moeten verkleinen en het pestgedrag op basis van uiterlijk moeten verminderen. Hierover hebben we zeer interessante discussies gevoerd in de klas, met uiteindelijk het echte ontwerpen en kiezen wat jij graag zou dragen op Grote Beer en je nieuwe school.

Een grote diversiteit aan ontwerpen was het resultaat.

Naast de leerlingen van Grote Beer heb ik deze les ook aangeboden aan de ISK klas van het Diamant College, deze schetsen hangen er ook tussen.

Zou jij een uniform dragen?